Služby

Společnost AQUA-CONTACT Praha, v.o.s. nabízí následující služby z oblasti čištění odpadních vod a úprav vod pitných.

 • Technologické návrhy čištění odpadních vod pro města, obce a průmysl
 • Rekonstrukce a intenzifikace ČOV
 • Technologické a ekonomické optimalizace provozů ČOV
 • Návrhy a optimalizace řídících systemů pro ČOV
 • Matematické modelování ČOV (GPS-X)
 • Návrhy a analýzy hydraulických soustav (ARTS)
 • Studie a návrhy technologií pro úpravny vod
 • Zajišťování zkušebních a trvalých provozů ČOV včetně inženýrské činnosti
 • Doprava a zajišťování vzorkování odpadních vod a kalů
 • Chemické rozbory odpadních vod a kalů ve vlastní akreditované laboratoři
 • Mikroskopické rozbory aktivovaného kalu
 • Služby při výstavbě a realizaci ČOV a úpraven vod (technické dozory investora)

GPS-X

K navrhování nových ČOV, intenzifikaci a optimalizaci provozů stávajících ČOV se využívá matematické modelování aktivačních procesů biologického čištění odpadních vod. Společnost disponuje jedním z nejlepších softwarů určených k tomuto účelu - GPS-X, číslo licence: 9-117-0399-391-01-E.

GPS-X je software kanadské firmy Hydromantis, Inc. umožňující flexibilní matematické simulace biologických systémů čištění odpadních vod v dynamickém stavu. GPS-X je považován za jeden z nejlepších produktů, který je v současné době k dispozici na světovém trhu. Předností je univerzální použití a flexibilita umožňující matematickou simulaci téměř všech procesů biologického čištění odpadních vod.

ARTS

Průtokové schéma technologické linky ČOV je řešeno s využitím počítačového software k návrhu a analýzám hydraulických soustav ARTS irské firmy Aquavarra Research, Ltd. distribuované kanadskou společností Hydromantis, Inc., číslo licence: 12 0008.

ARTS je software irské společnosti Aquavarra Research, Ltd., vyvinutý speciálně pro účely návrhů a výpočtů hydraulických a pneumatických soustav čistíren odpadních vod, úpraven pitných vod a distribučních sítí. ARTS umožňuje přesný návrh hydraulické/pneumatické soustavy a detailní výpočty jednotlivých technologických stupňů.