O společnosti

AQUA-CONTACT Praha, v.o.s. je konzultačně - inženýrskou společností pracující v oboru environmentálního inženýrství, zejména v odvětvích čištění odpadních vod a úpravy vod pitných.

Naše hlavní projektová činnost spočívá v navrhování a optimalizaci technologií čištění odpadních vod pro města, obce a průmysl, a ke své činnosti využíváme vlastní akreditované vodohospodářské laboratoře. Své služby poskytujeme našim klientům již více jak 20 let.

Graguation hat

Spolupracujeme se státní správou (ministerstva, grantové agentury), vysokými školami (např. VŠCHT v Praze, TUL v Liberci) a s externími odborníky dalších specializovaných institucí.

Person male

Naší politikou je identifikace problematiky zákazníka a s použitím cílené strategie ji vyřešit co nejpraktičtějším způsobem.

ACE CR

Patří mezi nás odborníci s dlouholetými zkušenostmi, kteří jsou zároveň členy Asociace pro vodu České republiky (viz osvědčení).

Laboratoř (č. 4095)

Součástí společnosti je vodohospodářská laboratoř posouzená ASLAB, Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří, č. laboratoře 4095, specializovaná na problematiku chemických rozborů odpadních vod a speciálních postupů nezbytných při realizaci projektů a při vývoji nových technologií v oblastech čištění komunálních a průmyslových odpadních vod a úpravě vod pitných.

Laboratoř vlastní osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 433 a je způsobilá k odběru a analytickému zpracování vzorků odpadních a povrchových vod v souladu s podmínkami zákona č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách) v platném znění.