Reference

Společnost AQUA-CONTACT Praha, v.o.s. se prezentuje širokým portfoliem provedených prací, které zahrnuje návrhy a intenzifikace čistíren odpadních vod, návrhy úpraven pitných vod a další inženýrské činnosti.

2014
ÚČOV Praha - Studie proveditelnosti: ÚČOV Praha – vypracování návrhu opatření nutných k zajištění plnění NV č. 61/2003 Sb.
1 600 000 EO
ÚČOV Praha – Analýza variant pro JASPERS– Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha
1 600 000 EO
ÚČOV Praha - Studie proveditelnosti: ÚČOV Praha – Vyhodnocení stávající vodní linky
1 600 000 EO
ČOV Běchovice - Poloprovozní testování biologické MBBR kolony pro dočištění odpadních vod
2 550 EO
ČOV Nebušice - Výpočty maximální kapacity biologického stupně
2 500 EO
2013
ÚČOV Praha – Studie proveditelnosti: ÚČOV Praha – Manipulační nádrž fugátu
1 600 000 EO
ČOV Znojmo – Návrh optimalizace provozu a výpočty technologické linky SBR systému
99 000 EO
ČOV Jilemnice – Technologický výpočet aktivačního systému za účelem optimalizace funkčnosti a stabilizace systém z hlediska nitrifikace
28 850 EO
ČOV Nebušice - Optimalizace provozu biologické linky včetně zhotovení matematického modelu
2 500 EO
2012
ČOV Litoměřice – Technologický výpočet intenzifikace biologického stupně
60 000 EO
ČOV Běchovice – Posouzení stávající funkce a návrh opatření pro optimalizaci provozu mechanicko-biologické linky a návrh intenzifikace
3 500 EO
ČOV Cukrovar Opava – Technologický výpočet intenzifikace biologického stupně
17 000 EO
ČOV Glenfarm (Severní Irsko) - supervize provozu biologického stupně čištění odpadních vod ze zpracování živočišných produktů
40 000 EO
ÚČOV Praha – revize návrhových parametrů pro intenzifikaci ÚČOV Praha
1 600 000 EO
2011
UNIPETROL RPA - Návrh bioreaktoru pro eliminaci fenolů ze sanačních vod technologií MBBR (kapacita 300 m3/d)
ČOV Glenfarm (Severní Irsko) - supervize provozu biologického stupně čištění odpadních vod ze zpracování živočišných produktů
40 000 EO
ČOV pivovar Klášter Hradiště nad Jizerou - návrh optimálního uspořádání a technologické výpočty biologického stupně realizovaného v objemech existující ČOV
16 300 EO
ČOV Kovošrot Group, a.s. – monitoring znečištění a technologický návrh variantního řešení čištění kontaminovaných srážkových vod z areálu společnosti.
ČOV Kladno - Vrapice – Technologický výpočet intenzifikace biologického stupně ve stávajících objemech aktivačních reaktorů
69 752 EO
ČOV Kadaň – Královský Vrch – Technologický návrh rekonstrukce ČOV, technologický výpočet SBR reaktoru
600 EO
ČOV DEZA Valašské Meziříčí – Technologický návrh rekonstrukce a intenzifikace mechanicko-biologického stupně pro výhledové zatěžovací parametry
12 800 EO
ČOV Cukrovar Opava - supervize a vyhodnocení provozu ČOV v období kampaně roku 2011
12 500 EO
ČOV Sokolov - Technologické výpočty čistírny odpadních vod za účelem posouzení připojení odpadních vod z areálu MOMENTIVE
33 000 EO
ČOV Hamé Babice - Technologický návrh intenzifikace biologického stupně pro výhledové zatěžovací parametry
23 200 EO
2010
Rekonstrukce ÚČOV Ostrava – Technologické výpočty biologické linky pro výhledový stav r. 2030: posílení flexibility a nitrifikační kapacity aktivace
403 257 EO
ČOV Kladno - Vrapice – Technologický návrh rekonstrukce a intenzifikace mechanicko-biologického stupně pro výhledové zatěžovací parametry
69 752 EO
ČOV Hughes & Sons Ltd. Jerusalem Farm (Anglie), návrh rekonstrukce biologické linky ČOV
54 667 EO
ÚČOV Praha - kalibrace matematického modelu a technologické výpočty aktivačního procesu za účelem optimalizace provozního stavu biologické linky ČOV pro jarní, letní, podzimní a zimní provozní scénář
1 500 000 EO
ČOV Glenfarm (Severní Irsko) - supervize provozu biologického stupně čištění odpadních vod ze zpracování živočišných produktů
40 000 EO
ČOV Roztoky – Technologický návrh intenzifikace biologického stupně pro výhledové zatěžovací parametry
33 300 EO
ČOV Cukrovar Opava - supervize a vyhodnocení provozu ČOV v období kampaně roku 2010
12 500 EO
ČIŽP – zhotovení SW produktu pro výpočet produkce kalu v biologických čistírnách odpadních vod
ČOV ASAVET Biřkov - supervize provozu ČOV zpracovávající odpadní vody z kafilérie
23 333 EO
ČOV Litoměřice - Technologický návrh biologického stupně za účelem intenzifikace: varianty se zachováním oběhové nádrže s předřazenou anaerobní zónou
70 000 EO
2009
UNIPETROL RPA - zpracování studie "Zajištění kyslíku v řece Bílině", realizace biokinetického matematického modelu toku pro simulaci kyslíkových poměrů v toku při různých provozních stavech, návrhy strategie řešení a opatření.
Rekonstrukce ÚČOV Ostrava - revize návrhu biologického stupně dle aktuálního zatížení a optimalizace technologického návrhu rekonstrukce
403 257 EO
ČOV Liberec - technologický přepočet biologického stupně s ohledem na optimalizace funkce procesu
190 333 EO
ČOV Most - Chánov - posouzení maximální kapacity biologického stupně
62 767 EO
ÚČOV Praha - kalibrace matematického modelu a technologické výpočty aktivačního procesu za účelem optimalizace provozního stavu biologické linky ČOV pro jarní, letní, podzimní a zimní provozní scénář
1 500 000 EO
ČOV Glenfarm (Severní Irsko) - supervize provozu biologického stupně čištění odpadních vod ze zpracování živočišných produktů
40 000 EO
Lihovar Trmice PLP, a.s. - návrh optimalizace čištění odpadních vod v souvztažnosti s kapacitou ČOV Ústí nad Labem ? Neštěmice
160 000 EO
ČOV Dobrá Voda HBSW, a.s. Byňov - Technologický návrh čištění odpadních vod z výroby nápojů
6 000 EO
ČOV Cukrovar Opava - supervize a vyhodnocení provozu ČOV v období kampaně roku 2009
12 500 EO
ČOV ASAVET Biřkov - supervize provozu ČOV zpracovávající odpadní vody z kafilérie
23 333 EO
SČOV Žilina (SK) - intenzifikace, posouzení a technologický přepočet biologické linky za účelem optimalizace aktivačního procesu
220 000 EO
2008
Rekonstrukce ÚČOV Ostrava - technologický přepočet biologického stupně
403 257 EO
ÚČOV Praha - kalibrace matematického modelu a technologické výpočty aktivačního procesu za účelem optimalizace provozního stavu biologické linky ČOV pro jarní, letní, podzimní a zimní provozní scénář
1 500 000 EO
ČOV Biocel Paskov - poradenská činnost při optimalizaci intenzifikace ČOV
550 000 EO
UNIPETROL RPA - zpracování studie "Zajištění kyslíku v řece Bílině", provedení monitoringu 8 km řeky Bíliny a zpracování biokinetického matematického modelu toku pro simulaci kyslíkových poměrů v toku při různých provozních stavech.
ČOV Kladno - Vrapice - technologický výpočet biologického stupně za účelem intenzifikace aktivačního systému
63 000 EO
ČOV Glenfarm (Severní Irsko) - supervize a technologický návrh intenzifikace biologického stupně čištění odpadních vod ze zpracování živočišných produktů
40 000 EO
ČOV Hodomezovasarhely (Maďarsko) - supervize a technologické poradenství při uvádění ČOV typu "UNITANK - 3. generace" do provozu
20 000 EO
ČOV Cukrovar a lihovar Dobrovice - supervize a technologické poradenství při provozu ČOV v období kampaně roku 2008
372 000 EO
ČOV Vinoř - návrh intenzifikace a technologické výpočty
21 000 EO
ČOV Libčice - návrh intenzifikace a technologické výpočty
3 000 EO
ČOV Cukrovar Opava - supervize a vyhodnocení provozu ČOV v období kampaně roku 2008
12 500 EO
ČOV ASAVET Biřkov - supervize provozu ČOV zpracovávající odpadní vody z kafilérie
23 333 EO
2007
ČOV Olomouc - supervize a vyhodnocení zkušebního provozu
260 000 EO
ÚČOV Ostrava - technologické výpočty optimalizace provozu a výpočet potřeby kyslíku a vzduchu
638 850 EO
ČOV Biocel Paskov - laboratorní testy biologického čištění odpadních vod a poradenská činnost při optimalizaci intenzifikace ČOV
550 000 EO
ÚČOV Praha - kalibrace matematického modelu a technologické výpočty aktivačního procesu za účelem optimalizace provozního stavu biologické linky ČOV pro jarní, letní, podzimní a zimní provozní scénář
1 500 000 EO
ČOV Litoměřice - technologický výpočet biologického stupně za účelem optimalizace provozu a intenzifikace aktivačního systému
70 000 EO
ČOV Spolchemie - technologický výpočet čištění průmyslových odpadních vod na biologickém stupni za účelem optimalizace provozu aktivačního systému
38 357 EO
ČOV Glenfarm (Severní Irsko) - supervize a technologický výpočet biologického stupně čištění odpadních vod ze zpracování živočišných produktů za účelem optimalizace provozu aktivačního systému
40 000 EO
Letiště Karlovy Vary - návrh koncepce odmrazování letištních ploch a letecké techniky a technologické výpočty čištění kontaminovaných vod z areálu letiště.
ČOV Cukrovar a lihovar Dobrovice - supervize a technologické poradenství při provozu ČOV v období kampaně roku 2007
372 000 EO
ČOV Tábor - technologický výpočet ČOV za účelem intenzifikace a zkapacitnění aktivačního systému
70 000 EO
ČOV TANEX Vladislav - technologický výpočet biologického stupně čistírny průmyslových odpadních vod z výroby klihu a zpracování kůží za účelem optimalizace provozu aktivačního systému
19 500 EO
ČOV Sokolov - návrh intenzifikace a technologické výpočty
33 000 EO
ČOV Třeboň - návrh intenzifikace a technologické výpočty
13 000 EO
ČOV Uhříněves - návrh intenzifikace a technologické výpočty
16 000 EO
ČOV Broumov - návrh intenzifikace a technologické výpočty
25 000 EO
ČOV Vrchlabí - posouzení návrhu intenzifikace ČOV
14 000 EO
ČOV Dobříš - návrh intenzifikace a technologické výpočty
13 000 EO
ČOV Lomnice nad Popelkou - technologický výpočet funkčnosti aktivačního systému
20 000 EO
ČOV Železný Brod - technologický výpočet funkčnosti aktivačního systému
7 567 EO
ČOV Cukrovar Opava - supervize a vyhodnocení provozu ČOV v období kampaně roku 2007
12 500 EO
ČOV Nejdek - technologický výpočet variant čištění odpadních vod z aglomerace města a průmyslových zón
13 500 EO
ČOV průmyslová zóna Holešov - investiční příprava území průmyslové zóny, zpracováno pro agenturu CzechInvest (celková
45 543 EO
ČOV Odolena Voda - technologický výpočet maximální kapacity a potřeby vzduchu
6 533 EO
ČOV ASAVET Biřkov - supervize provozu ČOV zpracovávající odpadní vody z kafilérie
23 333 EO
ČOV ASAP Věž - supervize provozu ČOV zpracovávající odpadní vody z kafilérie
30 000 EO
ČOV Hostivice - supervize provozu ČOV a konzultační činnost při řešení čištění odpadních vod z aglomerace města
11 217 EO
ČOV Horoměřice - technologický posudek funkčnosti aktivačního systému
3 900 EO
2006
ČOV Olomouc - supervize a optimalizace zkušebního provozu ČOV
260 000 EO
ÚČOV Praha - kalibrace matematického modelu a technologické výpočty aktivačního procesu za účelem optimalizace provozního stavu biologické linky ČOV pro jarní, letní, podzimní a zimní provozní scénář
1 500 000 EO
ČOV IVAX Opava - technologický návrh intenzifikace ČOV pro čištění odpadních vod z farmaceutického průmyslu
75 500 EO
ČOV Cukrovar Dobrovice - supervize provozu a technologický návrh optimalizace funkce ČOV v období kampaně roku 2006
372 000 EO
ČOV Tábor-Klokoty - Technologický návrh úprav vodní linky s technologií šachtové aktivace: vyhodnocení provozních dat a výpočty mechanicko-biologického stupně
30 000 EO
ČOV Cukrovar Opava - supervize provozu ČOV v období kampaně roku 2006
12 500 EO
ČOV Draslovka Kolín - technologický návrh biologického čištění odpadních vod pro odpadní vody s vysokým obsahem kyanidů a anilínu (kapacita 200 m3/d)
ČOV Hostivice - monitoring stávajícího zatížení ČOV s ohledem na predikci výhledového zatížení pro II. Etapu intenzifikace ČOV
10 000 EO
ČOV Lány - technologický návrh intenzifikace biologického čištění odpadních vod
3 500 EO
ČOV VLNAP Nejdek - Technologický výpočet vybraných variant řešení intenzifikace biologické části ČOV
4 000 EO
ČOV Uhříněves - Dubeč: technologický návrh intenzifikace biologického čištění odpadních vod
15 000 EO
Biologické čistírny odpadních vod Chemopetrol, a.s. Litvínov - Studie rekonstrukce technologického zařízení BČ,
247 834 EO
ČOV Kolín - technologický návrh úprav mechanicko biologické linky a kalového hospodářství
44 293 EO
ČOV Nové Mesto nad Váhom - vypracování technologického návrhu intenzifikace mechanicko-biologické linky
64 800 EO
ČOV Vsetín - vypracování technologického návrhu intenzifikace mechanicko-biologické linky
32 444 EO
Návrh úprav a technologické výpočty biologických systémů vybraných ČOV v projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko a celkové posouzení hlavních a sekundárních cílů projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko (celková
36 858 EO
2005
ÚČOV Praha opatření na snížení odtokových koncentrací: Technologické výpočty biologické části aktivačního systému pro tzv. 0. etapu Celkové přestavby a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově
1 500 000 EO
Central Prague Wastewater Treatment Plant: Complex reconstruction and intensification. Technologické výpočty pro výstavbu nové ÚČOV Praha na Císařském ostrově zpracované pro britskou konzultačně inženýrskou společnost Black and Veatch Ltd.
2 200 000 EO
ČOV Olomouc: technologické výpočty biologického stupně pro kvalitu odtoku v souladu s NV č.61/2003 Sb., stávající a výhledové zatížení, v rámci realizační projektové dokumentace
260 000 EO
ČOV Plzeň: zpracování studie a technologických výpočtů úprav mechanicko-biologického stupně pro kvalitu odtoku v souladu s NV č.61/2003 Sb., stávající a výhledové zatížení
450 000 EO
ČOV letiště Praha – Ruzyně, areál Jih: technologické výpočty a posouzení rozšíření a intenzifikace technologické linky
100 000 EO
ČOV Mladá Boleslav II – Podlázky: Posouzení stávajícího stavu a návrh úprav pro dosažení kvality odtoku v souladu s NV č.61/2003 Sb.
70 000 EO
ČOV Tachov a Stříbro: technologické výpočty biologického stupně pro kvalitu odtoku v souladu s NV č.61/2003 Sb.
15 500 EO
Posouzení technologie a návrh variant intenzifikace ČOV Mělník
24 000 EO
ČOV Železná Ruda: technologické výpočty rekonstrukce a intenzifikace
19 000 EO
Posouzení technologie a návrh variant intenzifikace ČOV Chodov
18 000 EO
Posouzení technologie a návrh variant intenzifikace ČOV Rakovník
18 000 EO
Posouzení technologie a návrh variant intenzifikace ČOV Čelakovice
12 000 EO
2004
ČOV Ústí nad Labem: provádění supervizní, konzultační a poradenské činnosti, technologického dohledu při provozu ČOV
180 000 EO
Technologický návrh opatření a matematické simulace variantních řešení ÚČOV Praha pro zlepšení odtokových koncentrací
1 500 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Dolný Kubín
22 000 EO
ČOV Ústí nad Orlicí: technologické výpočty biologického stupně pro kvalitu odtoku v souladu s NV č.61/2003 Sb.
19 000 EO
ČOV Cukrovar Opava: vypracování návrhu technologie biologického dočištění odpadních vod pro eliminaci sloučenin dusíku
12 500 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Ostrov
21 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Jilemnice
19 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Kladno - Vrapice
80 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Dolný Kubín
22 000 EO
2003
EC CRAFT projekt UVREC - Innovative multi-purpose thin-film UV-reactor. Grantový projekt podporovaný “Commission of the European Communities under the fifth framework programme The research programmes of the European Union 1998-2002: Cooperative Research-CRAFT”
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Žilina, a.s.
220 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Zubří
47 000 EO
Supervize zkušebního provozu a návrh optimalizace technologie ČOV Ústí nad Labem pro připojení průmyslových odpadních vod ze závodu SPLOCHEMIE, a.s.
180 000 EO
Technologický návrh intenzifikace ČOV Olomouc pro odtokové limity dle nové legislativy NV ČR č.61/2003 Sb.
260 000 EO
Koncepční návrh technologie čištění průmyslových odpadních vod ze závodu Preciosa, a.s., supervize poloprovozních zkoušek (kapacita 1 300 m3/d).
Technologický návrh průmyslové ČOV pro likvidaci odpadních vod z koželužen aglomerace Igualada, Španělsko
150 000 EO
Supervize zkušebního provozu a návrh optimalizace technologie ČOV Mlada Boleslav II – Podlázky
70 000 EO
Technologický návrh intenzifikace průmyslové ČOV závodu výrobny nápojů Poděbradka – Velké Zboží
10 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Litoměřice
100 000 EO
2002
Supervize zkušebního provozu a návrh optimalizace technologie ČOV Vlašim
28 000 EO
Prognóza vývoje kvantity a kvality surové odpadní vody přiváděné na ÚČOV Praha s výhledem do r.2020
1 500 000 EO
Supervize zkušebního provozu ČOV Olomouc
260 000 EO
Posouzení technologického návrhu intenzifikace ČOV závodu SETUZA Ústí nad Labem
43 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Ústí nad Labem
180 000 EO
Technologický návrh intenzifikace ČOV Masokombinátu Procházka – Roudnice nad Labem
10 700 EO
Supervize provozu ČOV Vlašim
28 000 EO
Technologický návrh intenzifikace ČOV Zbraslav
13 000 EO
Návrh systému měření a regulace ČOV Teplice
100 000 EO
Návrh systému měření a regulace ČOV Most
60 000 EO
25 000 EO
- technologický návrh rekonstrukce a intenzifikace, řešení průtokových schémat hydraulické linky
3 800 EO
ČOV areálu SEVER letiště Praha - Ruzyně – ověření relativního ovlivnění přestupu kyslíku srážkovou vodou znečištěnou rozmrazovacími prostředky používanými na údržbu letištních ploch
10 000 EO
Technologický návrh rekonstrukce a intenzifikace ČOV Horní Slavkov
10 000 EO
Řešení průtokových schémat hydraulické linky ČOV Touškov
Technologický návrh rekonstrukce ČOV Planá
6 000 EO
Technologický návrh ČOV Bublava
2 000 EO
Posouzení technologického návrhu intenzifikace ČOV Horní Počernice – Čertousy
12 000 EO
ČOV Ústí nad Labem – ověření relativního ovlivnění přestupu kyslíku průmyslovou odpadní vodou ze závodu SPOLCHEMIE, a.s.
180 000 EO
Posouzení technologického návrhu intenzifikace ČOV Koloděje
2 000 EO
Technologický návrh rekonstrukce ČOV Nová Rokle
5 000 EO
2001
Supervize trvalého provozu ČOV Poděbradka - Velké Zboží
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Čadca, Slovensko
30 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Vysoké Mýto
10 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Vsetín
26 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Vrchlabí
10 000 EO
Posouzení technologického návrhu intenzifikace ČOV Újezd nad Lesy
14 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Vlašim
28 000 EO
2000
Vyhodnocení třetího roku zkušebního provozu Ústřední čistírny odpadních vod hlavního města Prahy
1 500 000 EO
Výpočet variant aktivačního procesu pro likvidaci odpadních vod hlavního města Prahy
1 500 000 EO
Studie „Návrh monitorovacího, komunikačního a řídícího systému pobočných čistíren odpadních vod závodu PVK, a.s.“
Návrh monitorovacího, komunikačního a řídícího systému ČOV Kbely, ČOV Vinoř, ČOV Sedlec
Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Poděbradka - Velké Zboží, výroba nápojů
5 000 EO
Vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Lučební závody Kolín, a.s.
Supervize zkušebního provozu ČOV Mníšek pod Brdy
5 000 EO
Supervize zkušebního provozu ČOV Benešov
40 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Olomouc
400 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Havlíčkův Brod
80 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Jihlava
130 000 EO
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Uherské Hradiště
80 000 EO
1999
Sledování a vyhodnocení vlivu fugátů na funkci Ústřední čistírny odpadních vod hlavního města Prahy
1 500 000 EO
Poradenské činnosti ve věci matematického modelování Ústřední čistírny odpadních vod hlavního města Prahy
1 500 000 EO
Vypracování provozních řádů pro ČOV Úžice, ČOV Mníšek pod Brdy, ČOV Nebušice, ČOV Uhřiněves, ČOV Lučební závody Kolín, a.s., Benešov
Realizace technologického sledování a poradenství při provozu ČOV Dolní Chabry
Návrh optimalizace a technologické výpočty ČOV Vyškov
40 000 EO
Technologický návrh optimalizace řešení intenzifikace ČOV Teplice
100 000 EO
Technologický návrh optimalizace řešení intenzifikace ČOV Most
60 000 EO
Posudek projektové dokumentace a technologického návrhu intenzifikace ČOV Mladá Boleslav II. - Podlázky
70 000 EO
Posudek projektové dokumentace a technologického návrhu intenzifikace ČOV Benátky nad Jizerou
11 000 EO
1998
Supervize zkušebního provozu Ústřední čistírny odpadních vod hlavního města Prahy
1 500 000 EO
Vypracování studie „Eliminace sloučenin dusíku a fosforu na ČOV+ČKV SEVER letiště Praha-Ruzyně“ včetně laboratorní experimentální činnosti
25 000 EO
Vypracování studie „ČOV Mladá Boleslav II - Podlázky, Výpočet biologické části ČOV z hlediska technologických parametrů. Návrh opatření směřující ke zlepšení separovatelnosti aktivovaného kalu a potlačení tvorby biologické pěny v aktivačních nádržích“
70 000 EO
Návrh technologie a poradenská činnost při vypracování projektu ČOV Poděbradka - Velké Zboží, výroba nápojů
5 000 EO
Vypracování studie „Vliv vodárenských kalů z úpravny vod Podolí na funkci ÚČOV Praha
Technologický návrh optimalizace řešení intenzifikace ČOV Benešov
40 000 EO
Zpracování ekologického auditu části voda, odpady, ovzduší pro podink AERO VODOCHODY
Konzultační činnost při řešení likvidace odpadních vod závodu RYOR - výroba kosmetiky
Zpracování materiálů a provedení výpočtů potřeby kyslíku pro ČOV Chodová Planá
Optimalizace řešení likvidace odpadních vod závodu VESETA, s.r.o. - výroba nápojů
Vedení a vyhodnocení zkušebního provozu ČOV Úžice
Technologické a analytické sledování ČOV Kyšice v rámci řešení intenzifikace
5 000 EO
Technologický dohled a analytické sledování ČOV Sukorady
1997
Supervize provozu a vyhodnocování monitoringu anaerobně – aerobní technologické linky ČOV cukrovaru Mělník (opakovaně kampaně 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002)
100 000 EO
Vedení a vyhodnocování zkušebního provozu ČOV Sever a ČOV Jih Letiště Praha-Ruzyně
25 000 EO
Optimalizace provozu ČOV koželužny Tonus a.s., Jaroměř
Návrh optimalizace a monitoringu ČOV cukrovaru Mělník
100 000 EO
Inženýrská činnost pro výstavbu ČOV Lučební závody a.s. Kolín
1996
Vyhodnocení zkušebního provozu a technologické sledování ČOV ALFA (Ministerstvo zemědělství, ABO servis, s.r.o., PETRA - čerpací stanice)
Vedení a vyhodnocení zkušebního provozu ČOV I a II závodu LINET s.r.o. Želevčice
Vedení a vyhodnocení zkušebního provozu pro ČOV Dobrovice
4 000 EO
Návrh řešení čištění odpadních vod cukrovaru Dobrovice
1995
Analytické sledování ČOV závodu UNILEVER ČR, s.r.o. Van den Bergh PTZ Nelahozeves
Výstavba ČOV a kanalizace města Dobrovice "na klíč" (realizace stavby rok 1995-1996, uvedení do trvalého provozu VIII/97)
4 000 EO
1994
Výstavba ČOV "na klíč" Triola Horní Jiřetín
Zajišťování inženýrské činnosti při realizaci ČOV Třebenice (technologie USA)
1993
Uvádění do provozu a vyhodnocování provozu společné ČOV průmyslových a městských odpadních vod Nový Bydžov
Zpracování ekologických auditů v rámci privatizačních projektů s provedením screeningu zemin a podzemních vod pro 94 privatizačních jednotek
1992
Intenzifikace městské ČOV Teplice - Bystřany v Čechách
Průzkum sítě benzinových čerpacích stanic z hlediska kontaminace podzemních vod a zemin pro firmu AGIP Československo a.s.
1991
Intenzifikace ČOV koželužny TANEX Třebechovice p. Orebem (instalace ponořeného nosiče nárostové biomasy - první aplikace v provozních podmínkách v ČR)
...
Předprojektová příprava a návrh technologie ČOV koželužen s odstraňováním dusíku nitrifikací a denitrifikací - TANEX v lokalitách Nový Bydžov, Litoměřice a Žalhostice (dle vlastní patentované technologie čištění)
Návrh a ověření technologie dekontaminace podzemních vod a půd v areálu s.p. SUBLIMA Březnice
Technologické ověřování jemnobublinných aeračních systémů fy aconTechnic a.s. Karviná včetně jejich provozní aplikace na biologických ČOV
Návrh čištění průmyslových odpadních vod s obsahem těžkých kovů v lokalitě TANEX Žalhostice
Návrh technologie odstraňování sirníků z koželužských odpadních vod v lokalitách TANEX Žalhostice a Nový Bydžov
Zpracovávání odborných posudků navržených ČOV v nabídkových řízeních pro rozhodovací činnost místních a centrálních orgánů
Výzkumné práce pro ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v oblasti biologického čištění odpadních vod (československá autorská osvědčení, publikace v odborných časopisech a sbornících konferencí)
Expertní činnost (vypracovávání posudků, účast ve výběrových komisích veřejných obchodních soutěží) pro Asociaci čistírenských expertů ČR
Provádění mikroskopických rozborů aktivovaných kalů z čistíren odpadních vod včetně identifikace vláknitých mikroorganismů, návrh nápravných řešení proti vláknitému bytnění aktivovaných kalů a řešení tvorby pěn na biologických čistírnách odpadních vod