Laboratoř

Součástí společnosti AQUA-CONTACT Praha, v.o.s. je akreditovaná analytická laboratoř posouzená ASLAB.

Laboratoř vlastní osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 433 a je způsobilá k analytickému zpracování vzorků podle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 123/2012 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, kterou se provádí zákon č. 254/2001 Sb. (zákon o vodách). Pracovníci laboratoře jsou kvalifikováni k odběru vzorků odpadních a povrchových vod dle požadavků normy ČSN ISO 25667.

Rozbory odpadních a povrchových vod

Stanovení chemické spotřeby kyslíkuCHSKCr
Stanovení biochemické spotřeby kyslíkuBSK5
Stanovení amoniakálního dusíkuN–NH4+
Stanovení dusičnanůN–NO3
Stanovení dusitanůN–NO2
Stanovení celkového dusíkuNcelk.
Stanovení fosforečnanůP–PO43–
Stanovení celkového fosforuPcelk.
Stanovení nerozpuštěných látekNL
Stanovení nerozpuštěných látek žíhanýchNLžíh.
Stanovení rozpuštěných látekRL
Stanovení rozpuštěných anorganických solíRAS
Stanovení hodnoty pHpH
Stanovení kyselinové neutralizační kapacityKNK4,5, KNK8,3
Stanovení zásadité neutralizační kapacityZNK4,5, ZNK8,3
Stanovení kalového indexuKI
Stanovení teplotyT
Stanovení rozpuštěného kyslíkuO2
Stanovení těžkých kovů aj.

Na přání zákazníka je laboratoř schopna zajistit i další rozbory u spolupracujících laboratoří.

PDFCeník jednotlivých analytických prací

Mikroskopické rozbory kalu

Mimo chemických rozborů vod provádějí pracovníci laboratoře i mikroskopické rozbory kalu.

Ve spolupráci firmy AQUA-CONTACT Praha, Ústavu technologie vody a prostředí (VŠCHT Praha) a Asociací čistírenských expertů České republiky byl vydán ve formě posteru přehled mikroorganismů aktivovaného kalu.